46586467

|

Mon - Fri 08:00 - 20:00

Follow us
Top

Blog

hvorfor lekker varmepumpen min vann utenfor

ER DET NORMALT AT DET RENNER VANN AV UTEDELEN TIL VARMEPUMPEN?

Når det renner vann fra utedelen så avises varmepumpen. Når været er fuktig utendørs så kan det renne ganske så mye vann fra utedelen, faktisk helt opp til 20 liter i døgnet. Mengden vann varierer mellom ulike varmepumper. Dette er helt normalt og er tegn på at avisingen fungerer slik den skal. Hvor mye vann som kommer fra varmepumpen avhenger av hvilken temperaturinnstilling varmepumpen har. Dersom du skulle være bekymret for at det kan renne vann inn i husets grunnmur bør du drøfte det med installatøren, slik at man finner en løsning for å lede vannet et stykke fra huset.

Share
No Comments
Add Comment