46586467

|

Mon - Fri 08:00 - 20:00

Follow us
Top
 
FÅ KJENT OSS

FAQ

Finn spørsmålene dine her

Trenger varmepumper service?

Som med alle varme- eller kjølesystemer, drar en varmepumpe fordel av rutinemessig forebyggende vedlikehold. Forskjellen i energiforbruk mellom en godt vedlikeholdt varmepumpe og en forsømt, varierer fra 10% til 25%.

Rutinemessig vedlikehold av varmepumpe bidrar til at systemet fungerer effektivt. Det hjelper også til å forhindre skade på kompressoren og andre komponenter, for å beskytte din varme- og kjøleinvestering.

Så i tillegg til å opprettholde påliteligheten av varmepumpesystemet, reduserer rutinemessig service risikoen for uventede (og potensielt kostbare) reparasjoner.

Hva er inkludert i service?

Varmepumpeforeningen har laget en liste over punkter som typisk kan inngå i en varmepumpeservice. Listen er ikke utfyllende, og kan variere mellom ulike merker:

En varmepumpeservice på luft-til-luft-varmepumper koster 1200 kroner. Varmepumpeforeningen har laget en liste over sjekkpunkter ved en slik service.

 • Rengjøring av innedel, rensing av register (varmeveksler). Rensing av finfilter og evt. bytte av mikro/kullfilter.
 • Rengjøring av utedel og rensing av register (varmeveksler).
 • Teste ytelsen, måle avgitt effekt fra varmepumpen.
 • Kontrollmåling av spenning, strøm og jord.
 • Bytte batterier i fjernkontrollen. Kontroll av alle funksjoner.
 • Kontrollere festing av alle kabler mellom inne- og utedel samt tilførsel.
 • Kontrollere kondensvannslangen.
 • Sjekk av isolering spesielt limskjøter og lignende.
 • Lekkasjekontroll av anlegget og kontroll av at det er tilstrekkelig med arbeidsmedium på anlegget.
 • Visuell sjekk av varmepumpeanlegget
 • Lese av feilkoder
Hvor ofte skal en varmepumpe repareres?

Du bør planlegge vedlikehold av varmepumpe med en profesjonell minst en gang i året.

Hvis varmepumpen er ditt primære varme- og kjølesystem i stedet for et tilleggssystem, kan det være lurt å planlegge vedlikehold to ganger i året – om høsten og våren.

Hva er gjennomsnittlig levetid for en varmepumpe?

Det kan variere, avhengig av hvor mye systemet brukes og hvor regelmessig det sjekkes eller repareres. Generelt er gjennomsnittlig levetid for enheter bygget på 1970- og 1980-tallet omtrent 15 år, men individuelle enheter kan variere og vare mye lenger, avhengig av bruk og hvor godt de vedlikeholdes. En ARI-undersøkelse viste at gjennomsnittlig levetid for varmepumpe var omtrent 14 år da anbefalte vedlikeholdsprosedyrer ble fulgt. Nyere enheter forventes å vare enda lenger.

Kan jeg legge et deksel over den utendørs varmepumpen min?

Vel, her er avtalen. Jada, hvis dekselet var langt nok over toppen av enheten til ikke å hindre luftstrømmen som strømmer ut av enheten. Og hvis det ikke forstyrrer service på enheten, kan det hjelpe å beskytte enheten mot elementene som snø, is, fallende grener og blader. Men det er virkelig ikke nødvendig. Varmepumper er designet for bruk utendørs.

Kan jeg bruke varmepumpen 24 timer i døgnet?

Det er unødvendig og veldig dyrt å ha oppvarmingen i gang hele dagen, det er mye mer praktisk å ha den på bare ved behov. Hvis huset er godt isolert, trenger du bare noen timer til du oppnår ønsket temperaturnivå og varmepumpen fungerer mer effektivt.

Tiden som trengs for å oppnå temperaturen varierer med mengden varme som trengs og som går tapt i tilfelle ikke optimal isolering, slik at det tar mer tid og energi å varme opp området. Naturligvis vil tiden du bruker varmepumpen også påvirke driftskostnadene for varmepumpen din.

Hvis jeg slår varmepumpen på høy, blir rommet varmere opp raskere?

Det er ikke nyttig og uproduktiv å bruke varmepumpen som en vanlig radiator. Når den er innstilt på en høy temperatur, blir enheten belastet når den prøver å absorbere varmen fra luften som trengs for å oppnå en så høy temperatur. Det er mye mer effektivt å stille temperaturen på ønsket nivå og la den bli varm: den vil være raskere og den sparer energi.

Hvor ofte trenger jeg å rengjøre varmepumpen?

Jo oftere du rengjør varmepumpen, desto bedre blir ytelsen redusert ineffektivitet og kraftkjøring. Det anbefales å sørge for at ikke støv, blader eller andre materialer klemmer opp kanalene og å rengjøre apparatet annenhver uke.

Hva er nordisk modell av varmepumper?

Det kalde og varierte klimaet i Norden stiller tøffere krav til varmepumper – blant annet at de skal virke godt også i sprengkulde.

Derfor har en rekke produssenter utviklet nordiske modeller av sine luft-til-luft-varmepumper. Det handler særlig om at varmepumpene skal:

 • Virke godt i kulda
  De fleste nordiske modellene kan hente varme fra uteluft ned mot – 25 °C.
 • Gi effektiv og robust avriming
  Rim på utedelen av varmepumper er normalt i Norge. Fuktighet i uteluft vil danne rim på utedelen når det er kaldere enn ca +5°C. Denne rimen må fjernes med jevne mellomrom. Vannet fra denne avrimingen må renne bort i stedet for å fryse, så derfor har nordiske modeller ferdig montert varmekabel i bunnpannen på utedelen. I tillegg til dette er styringen optimalisert for å håndtere dette på best mulig måte.
 • Spare mest mulig energi i løpet av året
  Nordiske modeller er utviklet for å gi høyest mulig energisparing i vårt klima. Et viktig mål for energisparing er årsvarmefaktor, som forteller hvor mye mer varme en varmepumpe gir i løpet av året enn hva den bruker av strøm. Teoretisk årsvarmefaktor (SCOP) oppgis på varmepumpenes energimerke, for ulike klimasoner.
Hva er standard montering?

Faglig utført montering er en forutsetning for at din varmepumpe skal fungere optimalt og tåle de påkjenninger den blir utsatt for i vårt kalde nordiske klima.

Vi har den kompetansen som trengs for nettopp det! Det er mange elementer i en enhet som må utføres riktig for at en varmepumpe skal vare i mange år og for å levere god og stabil varme. Ved å bruke oss får du gratis inspeksjon av en profesjonell, installasjon av F-gass-sertifisert installatør, og god oppfølging etterpå.

Pris for standard montering: 3500 kr

Standardmontering inkluderer følgende:

 • Montering av innedel inntil 250 cm over gulv
 • Montering utedel inntil 150 cm over bakkenivå
 • Inntil 4 m kobberrør med plastkanal og kondensslange
 • Elektrisk tilkobling mellom inne og utedel inntil 4 m, og 1,5 kvadrat jordet gummiert kabel
 • 2 stk standard veggbraketter og 4 stk vibrasjonsdempere
 • Borring i standard trevegg
 • Test og i gang kjøring av pumpen
 • Brukerveiledning til kunden
 • Kjøring inntil 100 km (en vei). Standard km satser tilkommer utover dette.

Standardmontering inkluderer ikke:

 • Spesialtilbehør som varmepumpehus eller tak
 • Wifi oppkobling
 • Dryppanne for drenering av kondensvann
 • Kostnader ved evt. kjerneboring og gjennomføring i mur
 • Jordet og jordfeilsikret kontakt for strøm til utedel, med tilstrekkelig effekt
 • Elektrikerarbeid med strømtilførsel til varmepumpens utedel er ikke inkludert i standard montering.

Dersom montasje ikke er mulig, (avstand/boligteknisk) forbeholder selger seg muligheten til å kansellere kjøpet.
Alt tillegg utover standard montering avtales og faktureres direkte mellom sluttkunde og montør.

Er det normalt at vannet renner ut av utsiden?

Når det renner vann fra utedelen så avises varmepumpen. Når været er fuktig utendørs så kan det renne ganske så mye vann fra utedelen, faktisk helt opp til 20 liter i døgnet. Mengden vann varierer mellom ulike varmepumper. Dette er helt normalt og er tegn på at avisingen fungerer slik den skal. Hvor mye vann som kommer fra varmepumpen avhenger av hvilken temperaturinnstilling varmepumpen har.

Dersom du skulle være bekymret for at det kan renne vann inn i husets grunnmur bør du drøfte det med installatøren, slik at man finner en løsning for å lede vannet et stykke fra huset.

Hvorfor er det is på utendelen?

Det er ikke uvanlig at det dannes is på varmepumpens utedel. Om vinteren stanser varmepumpen og avises automatisk. Under avising så blinker “power-lampen” på de aller fleste modeller. Da renner det vann fra utedelen (fordi is og snø smelter) og avisingen pågår normalt opptil 12 minutter. Dersom avisingen ikke fjerner all isen på varmepumpa bør du gjøre følgende:

 • Kontrollere at fjernkontrollen er innstilt på varmedrift.
 • Kontrollere om vinterutrustningen/varmekabelen fungerer slik den skal. Det er varmekabelen neders i utedelen som varmer opp bunnplaten slik at vann fra avising ikke fryser til is på bunnplaten.
 • Kontrollere at avrenningshullet nederst på utedelen ikke er tett og at vannet fra avisingen kan komme gjennom uten problemer.

Ta kontakt med forhandler eller installatør dersom du fremdeles opplever problemer med isdannelse etter du har sjekket punktene over.

INTERESSERT?

Har et spørsmål?