46586467

|

Mon - Fri 08:00 - 20:00

Follow us
Top

Terms & Conditions

Betingelser for kjøp

Priser/Betaling

Alle priser er oppgitt i NOK og er inklusiv MVA.

Levering

Pakken blir i regelen postlagt 4-6 virkedager etter at vi har mottatt betalingen – så sant vi har varene på lager.
Pakken vil være fremme hos mottakeren innen 10-12 virkedager etter at betalingen er registrert, avhengig av hvor i landet du bor.

Angrerett/Reklamasjon

Hvis du ikke er fornøyd har du ubetinget angrerett innen 14 dager (ifølge kjøpsloven).
Hvis du angrer kjøpet betaler du selv retur frakten. 
Ved feillevering eller det er feil på varen, erstatter vi også retur frakten og sender ny vare uten ekstra omkostninger.

Forbehold

Vi tar forbehold om eventuelle skrivefeil og prisendringer.

Avtalen

Handelsvilkårene utgjør sammen med din bestilling, som er bekreftet gjennom en ordrebekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet.
Når du har gjennomført en bestilling mottar du en ordrebekreftelse på e-post, som forteller deg hvilke produkter du har kjøpt.

For å kunne handle på www.gklima.com/shop  må du ha fylt 18 år.

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår.
Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.
Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.
Grabowski Klima Service  er en nettbutikk og er derfor ikke ansvarlig for valg som kundene gjør i forhold til valg av størrelse på varmepumpe eller hvilken modell kunden velger.
Grabowski Klima Service vil kunne gi råd på generell basis.
Disse rådene tar ikke hensyn til lokale forhold som Grabowski Klima Service ikke er kjent med, slik som hvor godt isolert et bygg er, vindusflater ol.
Er kunden i tvil om hvor stor kapasitet han trenger til oppvarming eller kjøling, oppfordres kunden å henvende seg til lokale firma som kan gi råd i slike spørsmål.
Grabowski Klima Service kan ikke holdes ansvarlig for om kunden velger feil varmepumpe i forhold til behovet som kunden har.
Dette gjelder både feil ytelse eller feil modell av andre grunner (funksjoner ol).
Dette er heller ikke å anse som en mangel ved produktet og kan derfor ikke gi grunnlag for heving av kjøpet.

Frakt

Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt tingen.Produktene sendes med DPD/POST NORD.
Leveransetiden er 8-12 dager.
Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal selgeren levere varen til kjøper uten unødig opphold og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden.

Varen skal leveres hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.

Skade oppdaget ved leverin.

Slik registrerer du skaden:

Ta deretter kontakt med kundeservice via webhenvendelse eller ring 46586467 eller admin@gklima.com for å melde inn skaden.

Etter dette kontakter du din avsender for å avtale utsending av erstatningsvare.Ikke begynn å bruke det du har mottatt før saken er avklart.

La også emballasjen være intakt.

Kontroll av varene ved levering

Du anbefales å være tilstede ved levering for å kontrollere at leverte varer stemmer overens med salgsordren før sjåførens fraktseddel underskrives.
Oppdager du manko eller skade skal dette noteres på fraktseddelen som sjåføren beholder.
Du kontakter deretter varehuset eller Kundeservice så snart som mulig for videre behandling.
Velger du ikke å være tilstede ved levering er varene å regne som levert i tråd med fraktseddel.
Skulle du få utlevert feil varer ber vi deg kontakte Kundeservice så snart som mulig.
Montering av feilplukkede varer regnes som å godkjenne leveransen.
Dette gjelder ikke dersom det først ved montering er mulig å se at det er feil vare som er levert.

Forsinket levering

Dersom varene ikke kan leveres til antatt/forventet tid vil du bli kontaktet, og få tilbud om en tilsvarende vare eller en ny antatt/forventet leveringsdato.
Dersom forsinkelsen ikke skyldes forhold hos Grabowski Klima Service vil leveringstiden utsettes med en tid som etter omstendighetene er rimelige. Eventuelle avtaler med håndverkere må inneholde forbehold om antatt/forventet leveringstid, og Grabowski Klima Service kan ikke holdes ansvarlige for forsinkelser i inngåtte avtaler med håndverkere.

Varer bestilt på Nettbutikk

Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil vi gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om, og eventuelt når, levering kan skje, eller om produktet(ene) er utsolgt.
Vi gir deg valget mellom å opprettholde ordren, fastsette ny leveringsdato eller kansellere ordren med tilbakebetaling av innbetalt beløp til det kortet ordren ble betalt med innen 14 dager.
Eventuelle avtaler med håndverkere må inneholde forbehold om antatt/forventet leveringstid, og Grabowski Klima Service kan ikke holdes ansvarlige for forsinkelser i inngåtte avtaler med håndverkere.

Konfliktløsning

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet.
Du kan ta kontakt med Forbrukerrådet for å få bistand i en eventuell tvist med selger.
Dersom minnelig løsning ikke oppnås etter megling i Forbrukerrådet, kan partene skriftlig begjære at Forbrukerrådet fremmer tvisten for Forbrukertvistutvalget.
Grabowski Klima Service følger vedtak i Forbrukertvistutvalget.

Priser 

Prisene, som er oppgitt i nettbutikken, inkluderer merverdiavgift.
Opplysninger om de totale kostnadene kjøperen skal betale, inklusive alle avgifter (merverdiavgift, toll, og lignende) og leveringskostnader (frakt, porto, fakturagebyr, emballasje med videre) samt spesifisering av de enkelte elementene i totalprisen, gis i bestillingsløsningen før bestilling er foretatt.

Avtaleinngåelse 

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperens bestilling er mottatt av selgeren.
En part er likevel ikke bundet av avtalen hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

Personopplysninger

Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen.
Hvis selgeren vil benytte kjøperens personopplysninger til andre formål, for eksempel til å sende kjøperen reklame eller informasjon ut over det som er nødvendig for å få gjennomført avtalen, må selgeren innhente kjøperens samtykke ved avtaleinngåelsen.
Grabowski Klima Service streber etter å håndterer personopplysninger på best og sikrest mulig måte.
Under får du en nærmere beskrivelse av hvordan vi håndterer disse opplysningene.
Når du handler hos oss, oppbevarer vi blant annet navn, adresse og e-postadresse.
Dette er informasjon vi trenger for å levere varene til deg via transportøren du velger, samt kontakte deg om forhold i forbindelse med bestillingen.
Vi er dessuten pålagt å oppbevare denne informasjonen i forbindelse med regnskapsføring, avgiftshåndtering og eventuell garanti-/returhåndtering, slik at denne historikken ikke kan slettes.
Vi oppbevarer av sikkerhetshensyn også ip-adressen som er benyttet for å registrere bestillingen.
Kortnummer oppbevares ikke av Grabowski Klima Service utover det som er nødvendig for å sikre effektiv håndtering av eventuelle problemer med belastning, oppheving av reservasjon og kreditering.
Vi samler også inn og oppbevarer loggdata som hvilke kategorier og produkter man kikker eller søker på, for å kunne lære hva våre kunder er opptatt av, samt forbedre produktutvalg og tilbud.
Denne informasjonen benyttes også for å kunne gjøre det mulig å vise deg relaterte produkter.
Informasjonen benyttes også for å produsere trafikkstatistikker for bl.a. kapasitetsplanlegging.
Vi bruker og kreve en cookie for å kunne registrere seg samt gjennomføre en bestilling.
Vi tilbyr alle våre kunder å motta ulike typer informasjon og tilbud.
Det er frivillig å motta dette, og man må eksplisitt melde seg inn i forbindelse med registrering på varmemarket.no eller i våre butikker.
Det er også enkelt å melde seg av fra e-postliste, dette gjøres ved å følge informasjon gitt i evt. tilbud du mottar, eller ved å sende oss en e-post.
Grabowski Klima Service selger ikke personopplysninger til tredjepart, og vi bytter eller videreformidler heller ikke slik informasjon med tredjepart.

Montering

 Betingelser ved installasjon av varmepumpe

Prosjektbeskrivelse: Montering av varmepumpe innedel og utedel.
Betingelser for installasjon av varmepumpe til denne bestilling. Vi imøteser bekreftelse på at dette er lest og akseptert.

Priser

Øvrige priser for tjenester utenfor standard, se prisliste Installasjon.

• Det er garanti på produkt og montering. Det er kun gjeldende hvis dette er utført av en autorisert installatør.

• Byggeteknisk informasjon for hulltaking og festepunkter må gis montør skriftlig før montering starter om vi skal ta ansvar for følgeskader.

Det tas ikke ansvar for konsekvenser av manglende byggeteknisk kvalitet og/eller manglede informasjon.
Eksempler er dårlig limt/festet tapet, murpuss som løsner, sprø murstein, dårlig kledning eller vegg forøvrig, dårlig feste i mur/treverk, konflikt med røropplegg, og/eller elektriske installasjoner i eller på vegg og lignende.

• Varmepumper krever jordet stikkontakt. Enkelte modeller krever 16A

• Montering av utedel krever min 30 cm høyde.
Utedelen må monteres mellom 30 cm og 120 cm over bakken.

• Sørge for at varmepumpen er på plass før montøren ankommer, om ikke annet er avtalt.

• Utedel og innedel må monteres på steder hvor det er enkel adkomst og gode arbeidsforhold for montør – uten at montøren må krype for eksempel under lav terrasse eller bruk av stige/stilas. Dette vil medføre tillegg.

• Du må selv sørge for å sjekke at inne- og utedel som mottas fra utsalgsted er korrekt/rett modell.

• Utedel bør monteres på betongmur eller markkonsoll pga risiko for vibrasjonsstøy.
Avvik krever kundens signatur.

• Installasjon vil utføres i tråd med produktets bruksanvisning.
Ønskes produktet montert forskjellig fra montørens eller produsentens anbefalinger, vil garanti kunne bortfalle.
Slikt avvik krever kundens signatur.

• Hvis det skal installeres lengre rør, annet utstyr eller pga.
Andre forhold enn det som er angitt i en standard installasjon vil ekstra kostnader iht prisliste tilkomme.

• Grabowski Klima Service samarbeidspartner er gjennom et landsdekkende nett av installatører ansvarlig for installasjon og at denne utførers iht til gjeldende lover og forskrifter samt at dette utføres på en slik måte at produktets garanti opprettholdes.

Den formelle avtalen om utførelse av installasjon er mellom deg og Grabowski Klima Service og du aksepterer herved dette dokument som gjeldende avtale.

• av installasjon Grabowski Klima Service fakturerer sluttkunden for varmepumpe og standard installasjon.

Alt materiell og tjenester utover dette faktureres direkte fra montør.
Se priser installasjon av varmepumpe.

• av montering må skje senest innen 48 timer før avtalt tid, ellers tilkommer avbestillingsgebyr.

• Angrerett: Kjøperen kan angre kjøpet av varen etter angrerettlovens bestemmelser, men på grunn av installasjonskostnader i forbindelse med kjøp av varmepumpe vil det komme en demonteringskostnad hvis du ikke er fornøyd med varmepumpen innen 14 dager.

Følgende er inkludert i en installasjon:

• Montering av varmepumpens innedel på innsiden av yttervegg

• Montering av varmepumpens utedel på betongmur 

• Inntil 4 meter rørstrekk mellom innedel og utedel 

•Hulltaking i trevegg (Maks veggtykkelse 30 cm)

• Enkel instruksjon i bruk av varmepumpen

• Dokumentasjon av installasjon i.h.t. standard skjema

• Standard Installasjon utføres på de aller fleste steder av fastlands Norge og større øyer.
Må bekreftes av Hitech før avtale om montering inngås.

• Kvalitetssikring av ordre og forhold rundt installasjon

• Avklare eventuelle kostnader som ikke dekkes av en standard installasjon ved kvalitetssikring eller av montør før installasjon starter

Dette er ikke inkludert:

• Arbeid og materiell som ikke er inkludert i en standard installasjon faktureres direkte fra montør i.h.t. egen prisliste.
(om ikke montert av Grabowski Klima Service)

• Dette gjelder som eksempler reisekostnader ved spesielt store avstander

• Tilleggsarbeider utover standard installasjon

• Spesialkonsoller, plastkanaler og annet tilleggsutstyr

• Framføring av nødvendig strømuttak enten det er ute/inne eller begge steder

• Avvik på utedel og innedel i forhold til adkomst og gode arbeidsmuligheter.
Eksempler der montør må krype under lave terrasser eller bruk av stige / stillas.

• Kunde må besørge jordet strømtilførsel til nettledningen.
Jordfeilbryter anbefales og kreves dersom ny kurs må monteres.
Enkelte maskiner krever 16A Tilleggs arbeid utover Standard Montering og kjøring beskrevet ovenfor faktureres iht.
Gjeldende prisliste. Eventuelle ekstra kostnader vil bli forsøkt avklart ved kvalitetssikring av ordren og senest av montør før installasjon påbegynner.

Denne nettsiden eies og vedlikeholdes av:
Grabowski Klima Service
Org Nr 920 889 549
Gulsetvegen 25
3718 Skien
Norge